Tæt på / Close up / Makro

Makro er et velkendt begreb indenfor fotografering. Det er dækker over, at man fotograferer et meget lille objekt meget tæt på. Strengt taget betyder makro-fotografering, at objektet bliver gengivet i størrelsesforholdet 1:1. Det vil sige, at hvis f.eks. et insekt er én cm langt i virkeligheden, så er det også én cm på kameraets censor. Hvis denne sensor er tre cm, så fylder det lille insekt en tredjedel af billedets længde. Og hvis billedet efterfølgende bliver printet i størrelsen A2, bliver det lille insekt 20 cm langt!

Den slags optagelser kræver en særlig teknik, og i praksis er makro-begrebet blevet udvandet, så det i mange sammenhænge bare betyder, at motivet er blevet optaget meget tæt på.